søndag 31. juli 2011

Slottsfjell 11

Resten av bildene kan sees på www.slottsfjell.no. med mange andre bilder av flinke fotografer.